Prigovor potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti prodavatelju pisani prigovor na slijedeći način:

– putem pošte na adresu: Čarolija poklona, vl. Filip Jurilj, Vojne Krajine 21, Županja, OIB: 48260699846

– elektroničkom poštom na e-mail adresu: upit.carolijapoklona@gmail.com

– izravno putem ponuđene forme na web stranicama prodavatelja.

Prodavatelj će odgovoriti pisanim putem na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Kupac se uvijek može prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih tel. brojeva i adresa.